chân dài
{xong}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

một chuyện đã rồi, một người đã chết, một tình yêu đã kết thúc, một chuyện làm ăn thất bại, một gia đình tan vỡ

Thấy lão này vậy là xong rồi đó

Phi vụ mày nói tao sao rồi?

- hic hic... xong rồi ku.

Mày với ghệ mày sao?

- hic hic ... xong luôn rồi Bưởi

Anh 2 mày hết bịnh chưa?

- hu hu hu hu ... ổng xong luôn rồi mày ơi

Ba Má mày nghe nói đang làm lành lại sau vụ đó mà, hả?

- ổng bả. .. . xong rồi !!

Rồi mày tính sao?

- Tao xong luôn hôm nay!

[ ĐOÀNGGGG!!! ]

aLÔ? ALÔ?? H ơi!! A lô!!

đăng bởi Hoàng Cầm Thú đến từ Đờ Juu (March 26, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "xong"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com