máng xối
{wc}
1

Chỉ nhà vệ sinh đồng thời là webcame

WC bên Nhật nó như thế lày

Đi ra wc một tí!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "wc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau