đuối lý
{thua}
Nguồn gốc đồng âm thán từ
Hậu quả vô hại
1

thua đây không phải là thua cuộc hay là thắng thua gì, mà là có nghĩa đầu hàng, bó tay, không nói nên lời. Hình như chỉ dùng trong Nam.

Thua mấy chú lính cứu hỏa này luôn đấy nhá

má, thi lại tám lần mà cũng còn rớt, thua thằng này luôn.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 01, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thua"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com