péo
{thắt lưng càng dài}
1

tăng vòng 2 a.k.a tăng cân

khỏi ví dụ nhé

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (October 13, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "thắt lưng càng dài"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com