ông ba mươi
{sọc dưa}
1

thích gây sự kiếm chuyện

thằng đó cũng sọc dưa lắm đó

tags sọc dưa ah
đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "sọc dưa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com