khủng
{share}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ việc cho sđt của em call girl mà người bạn đã thuê rồi

Ồ! Thật thế à? Ngon thế à? Thế anh share cho chúng em với...

tags xe đi ngon
đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "share"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com