ngựa
{quất cự}
Nguồn gốc ngoại ngữ hình ảnh thán từ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ một những người từng trải, già dặn

Anh gì mà quất cự gớm nhỉ

đăng bởi linhvumi đến từ Tu moi (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "quất cự"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com