Tự sướng
{ngựa}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả phù mỏ
1

mô tả 1 người đi đâu cũng make up ,cũng soi gương ,rất sợ bị chê xấu

nhỏ này nhìn lít là biết ngựa rồi

ngựa quá má !!

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (April 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngựa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com