Hỏng giỡn nha bưởi
{nửa trái}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Dùng trong cá độ bóng đá, chỉ nửa bàn thắng (cái này sự thật không bao giờ có) phản ánh việc một đội nhích hơn đội khác.

mình bắt đội quần vàng, chấp nửa trái

Mu chấp nửa trái

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nửa trái"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com