vitamin D
{lặn đi cho nước nó trong}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả chửi rủa
1

Nguồn gốc từ bộ phim "Những người độc thân vui vẻ" của đài THVN.
Dùng khi bạn muốn đuổi ai đó đi.

Đừng có mà lằng nhằng ở đây! Lặn đi cho nước nó trong.

đăng bởi x9wint3r9x đến từ Việt Nam (January 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lặn đi cho nước nó trong"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com