phim số em xui
{lên xe hoa}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

có nghĩa là đi lấy chồng ,lấy vợ (get married)

nhìn đôi giày của anh ấy. Chưa chuẩn bị lên xe hoa nè.

Ngày mai em lên xe hoa

tags lên xe hoa
đăng bởi osamabim đến từ G.G. (April 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "lên xe hoa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com