nuốt củ gừng
{f9}
1

Bây giờ nhiều bạn ra đường đánh nhau đều thích dùng từ này

f9 trong Võ Lâm là chuyển trạng thái sang chiến đấu

Việc đéo phải nói nhiều , f9 con mẹ mày đi !!!

f9 trong Võ Lâm là chuyển trạng thái sang chiến đấu ... số "từ mới" sinh ra từ cái game Võ Lâm đúng là vô kể : " đồ sát " , " cừu nhân " , " về thành " , " giầy Định Quốc " ... đặc biệt một số bạn bây giờ còn gọi mấy ông xe ôm là ... " xa phu "

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 25, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "f9"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau