Lìn
{chi lài}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả chửi rủa
1

Mới nghe tưởng bé Chi Lài
Nghĩ cho một lúc, "chai lì" ai ơi

Chi Lài = tính từ chai lỳ, ngu mà lì, mặt chai mài đá, không có sĩ diện của người con gái

Lão này quá ư Chi Lài

em Chi Lài này pó tay, sao mày quen được hay thế!! Xù đi!!

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 03, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "chi lài"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com