não
{cút}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

Đuổi một người nào đó đi một cách không văn minh, lịch sự.

Tụi mày cút liền ngay lập tức! *quơ chổi*

đăng bởi 84436 đến từ LA (October 02, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cút"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com