còn không biết
{cùi bắp}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

danh từ chĩ trích 1 người chậm chạp ,không làm được việc gì,level còn yếu

rắn này cùi bắp thía

cùi bắp quá !!

tags nhóc cu cùi
đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 29, 2008)
2

cái này được dùng để chỉ mức độ của sự viêc,hành động hay người nào đó mà quá tệ

Thằng nào là cùi bắp!!!??

Mày đá banh cùi bắp quá!
Có nhiêu đó mà làm cũng không xong,mày đúng là cùi bắp.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "cùi bắp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com