Ken
{còn không biết}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

phải làm ngay

Lẹ đi! Mỏi quá! Còn hỏng biết kiểm tra người ta... đâu có bọ chét đâu

còn không biết dọt nữa

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 19, 2008)
2

còn không biết + verb = làm verb ngay lập tức

xuất xứ: từ các phim hồng kông

Tiểu tử thúi, còn không mau cúi đầu xin lỗi sư phụ!?

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "còn không biết"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com