cải lương
{bóng lộn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

là bê đê, trai giả gái, nặng hơn bóng một chút

Quỷ nè, thằng xe ôm, nhìn gì mảy?

Đồ wỉ sứ nà... biết người ta bóng mà còn ghẹo hoài...

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "bóng lộn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com