bưởi
{Tiền mãn teen}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

Dùng mô tả những người đã qua tuổi teen* nhưng những tính cách, cử chỉ, hành động, cách ăn mặc, trang điểm giống như những người đang ở tuổi teen.

*: Tuổi từ 13-19 là tuổi teen theo tiếng Anh

Già rồi mà cứ đỏng đả đỏng đảnh như là còn bé lắm, đúng là tiền mãn teen

đăng bởi Phương đến từ Hà Nội (April 06, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Tiền mãn teen"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com