sơn lé
{Ngay đơ cán cuốc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chết, không còn sống trên đời, ngừng thở trong chốc lát, bất tỉnh

Sao ông tám, tao thấy ổng nằm ngay đơ cán cuốc rồi vậy, hay là ổng chết rồi tụi bây?

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ngay đơ cán cuốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com