lụt
{Căng củ cọt}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

con củ c..ạc.

mày làm như \"căng củ cọt\" ấy.

đăng bởi hung đến từ hn (July 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Căng củ cọt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com