đóng gạch
{đi Dĩ Vãng}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

đi uống cà phê Việt Nam ở Nam Cali. Xuất xứ từ quán cà phê Dĩ Vãng. Nhưng khi dùng phải biết quán nào 1, 2 hay 3.

em Vi ở Dĩ Vãng 2 nà

- tin nhắn: chiều nay đi Dĩ Vãng 2 gặp thằng Mạnh bên Texas mới về.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 06, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đi Dĩ Vãng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com