phan xi măng
{đấu kiếm}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả phù mỏ
1

tư thế quan hệ tình dục của Gay(nam-nam).Hai người đàn ông cọ xát dương vật vào nhau tới khi cả hai cùng đạt cực khoái, thường khi đang hôn nhau.

nghĩa rất rõ khỏi cần ví dụ

đăng bởi vinhsieusao2504 đến từ HN (October 03, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đấu kiếm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com