buồi
{đú bẩn}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

ham hố theo 1 phong trào, nhưng dại hơn người đi trước

con đó đú bẩn vãi hà mày ạ

đăng bởi Ma đến từ HCM (July 29, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đú bẩn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com