vitamin D
{đâm đít}
1

quan hệ tình dục cùng giới dành cho nam.

nhìn bộ lít là chú ấy muốn đâm rồi

các anh gay cứ tối ngày đâm đít nhau mà cười tít mãi thôi... haiizzz

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 28, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đâm đít"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com