Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> hung gà đi bộ số từ [8]
122
Đến từ: hn