Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> linhvumi gà đi bộ số từ [8]
85
Đến từ: Tu moi