Những chuyên gia tiếng lóng Việt Nam
>> satanxgod gà đi bộ số từ [15]
158
Đến từ: Hà Nội